Design a site like this with WordPress.com
Get started

ಜನವರಿ 18, ಸೋಮವಾರ ; 2021 : ಇಂದಿನ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ

8-1-2021 ಸೋಮವಾರ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂ|ರದ ಮಕರ ಮಾಸ‌ ದಿನ 4 ಸಲುವ ಪೌಷ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ 5||| ಗಳಿಗೆದಿನ ವಿಶೇಷ :ಕೋಲ್ಪೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉತ್ಸವನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ 2 ಗಳಿಗೆ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರ :ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ ಋತು :ಹೇಮಂತರಾಹುಕಾಲ :7.30-9.00 ಗಂಟೆಗುಳಿಕ ಕಾಲ :1.30-3.00 ಗಂಟೆಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :6.23 ಗಂಟೆಸೂರ್ಯೋದಯ :7.00 ಗಂಟೆ ಮೇಷ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಲಿದೆ. ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋಸಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರದ ನಡೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ವೃಷಭ ಇಂದು ನಿಮ್ಮContinue reading “ಜನವರಿ 18, ಸೋಮವಾರ ; 2021 : ಇಂದಿನ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ”