Design a site like this with WordPress.com
Get started

ಪಂಚಾಂಗ:
ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು,
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ.
ವಾರ : ಬುಧವಾರ, ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯ,
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಷಾಡ,
ರಾಹುಕಾಲ:12.19 ರಿಂದ 1.44
ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.53 ರಿಂದ 12.19
ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 8.01 ರಿಂದ 9.27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: