Design a site like this with WordPress.com
Get started

ಮಾರ್ಚ್ 12,ಶುಕ್ರವಾರ , 2021 : ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ

12-3-2021 ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂ|ರದ ಕುಂಭ‌ ಮಾಸ‌ ದಿನ 28 ಸಲುವ ಮಾಘ ಬಹುಳ 21 ಗಳಿಗೆದಿನ ವಿಶೇಷ :ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :ಶತಭಿಷಾ4011ಗಳಿಗೆಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ :ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾಋತು :ಶಿಶಿರರಾಹುಕಾಲ :10.30-12.00 ಗಂಟೆಗುಳಿಕ ಕಾಲ :7.30 – 9.00 ಗಂಟೆಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :6.38 ಗಂಟೆಸೂರ್ಯೋದಯ :6.42 ಗಂಟೆ ಮೇಷ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ. ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ. ವೃಷಭ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂತಾದ ಹಣಕಾಸುContinue reading “ಮಾರ್ಚ್ 12,ಶುಕ್ರವಾರ , 2021 : ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ”