Design a site like this with WordPress.com
Get started

ಮೇ 01, ಶನಿವಾರ, 2021 : ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನಾಂಕ :Saturday, 01 May 2021 ಪ್ಲವ ಸಂ|ರದ ಮೇಷ ಮಾಸ‌ ದಿನ 18 ಸಲುವ ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿ 26|| ಗಳಿಗೆ ದಿನ ವಿಶೇಷ :ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ, ನೀಲಾವರ ರಥ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ :ಮೂಲಾ 10| ಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ :ಭರಣಿ ಋತು :ವಸಂತ ರಾಹುಕಾಲ :9.00-10.30 ಗಂಟೆ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ :6.00-7.30 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ :6.44 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ :6.11 ಗಂಟೆ ಮೇಷ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾದ, ವಿವಾದ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆContinue reading “ಮೇ 01, ಶನಿವಾರ, 2021 : ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ”