ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲವು ಭಾಷಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳು…

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೀಗೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲವು ಭಾಷಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳು… 1. “ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ 25 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ.– ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿಸಂಸದ. ಎಂಐಎಂ,Continue reading “ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲವು ಭಾಷಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳು…”

Create your website with WordPress.com
Get started